Zerealak

Zerealak

Okintzarako zerealak

Lursailen ezaugarrien arabera sailkatuko ditugu gariak, kalitateak berezi daitezen. Ondoren, uzta garbitu eginen dugu okintzarako beharrezko garbitasun mailara iristeko lote ahalik eta homogeneoenak sortu. Eskaintzeko orduan, gari bakoitzarekin albeogramak egiteko aukera dago, baita zereal lagina bidaltzeko ere okintza frogetarako. Jatorriz aleekin lan egiten dugun arren, aukera egonen litzateke irin erara saltzeko.

Gure helburua, okinen sektorearen beharretara hurbiltzea da, bertako eta kalitatezko produktuak oinarri duen nekazari-okin harremana sendotu dadin.

Antzinako gari barietateak eta okintzarako interesgarriak diren bestelako zerealekin lan egiten dugu: